8 is meer dan 1000
praktijk voor sociale en psychologische begeleiding   
 Welkom   Voorstellen   Consulten   Voor wie   Tarieven  Wandelcoaching  Contact 
professioneel & persoonlijk!   
CONSULTEN  

Coaching

Deze vorm van begeleiding is een efficiënte manier om te komen tot persoonlijke groei en ontwikkeling. En wanneer dit aan de orde is, los te maken waarin u bent vast gedraaid en te onderzoeken  wat uw overlevingstrategie is. Dus inzichten te krijgen in ‘waarom iemand doet zoals ie doet?’.
Bij coaching gaat het ook om het (weer) aanleren van ‘verantwoording nemen’ en om ‘zelfstandig denken’. Hierdoor kunt u, passend bij uw levensfase, adequaat reageren op de wisselvalligheden van het leven en bevredigende relaties aangaan en onderhouden.

Om zo veel mogelijk rendement uit de coaching te halen is het van groot belang dat u zelf gemotiveerd bent! Dit is nodig om door te dringen tot de kern van het probleem. Met andere woorden, m.b.v. een coach  inzichten verkrijgen, en zo nodig te komen tot veranderingen op het gebied van denken, voelen en doen!

 

Alle levende wezens, m.n. mensen,
verlangen naar geluk en niet naar pijn en leed.
Daarom hebben we alle recht om gelukkig te zijn en
diverse methoden of middelen te baat te nemen
om het leed te overwinnen en gelukkiger te leven.         
- Dalai Lama

 

Wandelcoaching

Wandelen is van zichzelf al stressverlagend, creativiteit bevorderend, drempelverlagend en weerstand verhogend. Er bestaat namelijk een biologische band tussen mens en natuur. Een prima groene setting voor constructieve coaching. Lees verder onder het hoofdstuk "Wandelcoaching"

 Rouwverwerking

Het woord zegt het al; rouwen is werken, het kost onnoemelijk veel energie. En dat ‘werken, dat rouwen, dat moet! Daarnaast kan het ook een troostende gedachte zijn dat u iets kan (doen) met uw verdriet, uw rouw…Misschien klinkt het wat ongepast maar rouwen biedt ook de mogelijkheid tot groei; na verlies van iets wat je dierbaar is wordt het nooit meer hetzelfde...

Bij verlies denk ik aan verliezen van een dierbare, maar ook aan verlies bij scheiding, van werk, van gezondheid, het loslaten van andere voor u  waardevolle plannen, functies, taken etc.
Iedere ‘rouw’ is anders, iedereen beleeft verlies op zijn eigen wijze en heeft hierin zijn eigen tempo. Een ding hebben we als mensen wél gemeen; rouwen is iets dat géén mens alleen kan maar dat samen met anderen ‘moet’ gebeuren.
Ik wil u hierbij graag terzijde staan..

Tevens ben ik lid van het Landelijk Steunpunt voor Rouw: zie icoon hieronder

 

Feedback van Linda, weduwe met 2 jonge kinderen; ik heb Lea ervaren als begripvol, emphatisch, ze liet mij in mijn waarde, was niet veroordelend en bracht dingen aan de orde waar ik iets aan had in de praktijk in deze moeilijke periode. Door de rust en de warmte die ik ervaarde, voelde ik me altijd welkom!

                                                                                                                            Stervensbegeleiding

Als iemand in zijn laatste levensfase is, als iemand afscheid neemt van het leven, zijn er (meestal) 2 partijen: Degene zelf die sterft en de familie, vrienden die achterblijven. Voor de stervende en vele betrokkenen een moeilijke en intense periode. Om deze periode, dit proces van verlies, verdriet, loslaten, vergeving, op een zo volwaardig mogelijke manier te (be)leven kan het zinvol zijn begeleiding te vragen. Ik besef dat er moed voor nodig is om hulp te vragen. Maar ik ben ervan overtuigd dat hulp door een kompassionele doch professionele begeleider zijn meerwaarde heeft. Uw tijd en energie is in deze laatste fase zo kostbaar en hier moet zorgvuldig mee om gegaan worden …
Ik wil u en uw naasten ondersteunen in deze  periode.

Enkel degenen die in staat zijn tot liefde,
degene die houden van mensen en dingen,
ervaren ook verdriet.
Liefde en verdriet horen bij elkaar.

- Manu Keirse

 

Traumaverwerking

Als iemand een ingrijpende gebeurtenis meemaakt en hier niet voldoende aandacht aan kan geven of krijgt, is de kans groot dat ‘het’ zich vast zet op lichamelijke, psychisch, emotioneel gebied. Iemand kan, soms een hele poos na het oorspronkelijke trauma, klachten krijgen. Denk aan rugklachten, slapeloosheid, eenzaamheid, concentratieverlies, gedeprimeerde gevoelens, angst ontwikkelen voor allerlei zaken etc. Deze klachten kunnen verstrekkende gevolgen hebben, iemands dagelijkse leven kan er door verstoord raken! Werken, naar school gaan,  lijkt een ( bijna) onmogelijke opgave. En dan hebben we het nog niet over genieten van het dagelijkse leven, meedoen aan allerlei sociale activiteiten…
Kortom, iemand is uit balans, het evenwicht waar ieder levend wezen altijd naar streeft,  is zoek. Om dit verstoorde evenwicht te herstellen, is het  zinvol om m.b.v. therapie  het trauma te verwerken.

 

Ook bestaat de mogelijkheid een trauma met EMDR-sessies te behandelen:

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit betekent: Door oogbewegingen ( d.m.v. bilaterale stimulatie) minder gevoelig worden en opnieuw informatie verwerken. Dit vanuit hetzelfde principe als wat er gebeurt in onze Remslaap: Door middel van de snelle oogbewegingen worden de hersenen heel actief, er wordt emotionele informatie die is opgedaan, verwerkt en getransformeerd naar het meer rationele deel van ons brein.
EMDR is een kortdurende effectief bewezen behandelmethode. Het wordt ingezet om angst of ingrijpende gebeurtenissen die mensen niet goed hebben verwerkt[last van hebben in hun dagelijkse leven] alsnog te verwerken volgens het bovenstaande principe. Ook andere problematiek als bij  verlies van dierbaren,  scheiding, na pest-ervaringen, chronische pijn etc.

Tijdens de sessie wordt de onaangename gebeurtenis of angst bewust teruggehaald met alle beelden, gevoelens en lichamelijke sensaties die daarbij horen. Een EMDR-sessie zal altijd plaatsvinden nadat er zorgvuldig kennis is gemaakt en uw probleem helder is.

Het is belangrijk dat er een veilige sfeer voor u gecreëerd wordt en nog belangrijker dat u zich veilig voelt!

Professioneel en Persoonlijk! is bij traumabehandeling van essentieel belang.

 
Ontkenning kan nooit tot vergeving leiden.
Je moet onderkennen wat er in het verleden is gebeurd
om er mee in het reine te komen.

Je moet verantwoordelijkheid nemen voor je daden,
Anders zullen je wonden nooit helen.                
- Desmond Tutu

 

Arbeidsre-integratie & Arbeidsbegeleiding

Werknemers
Als u om welke reden dan ook, niet deelneemt aan de arbeidsmarkt, kan het moeilijk zijn weer ‘in te stappen’.Het kan dan zinvol zijn de hulp van een deskundige in te schakelen. Hierdoor vergroot u uw inzicht in wat u kunt, wat u wilt, wat uw sterke punten zijn en wat uw verbeterpunten zijn. Met andere woorden, u vergroot uw zelfkennis. Hierdoor kunt u haalbare doelen stellen zodat teleurstellingen en frustratie voorkomen kunnen worden. Onderwerpen van gesprek zijn o.a.;
 • balans in draagkracht en draaglast
 • burn-out, stress, gezond arbeidsethos, pesten
 • demotivatie, omgaan met de gevolgen van de recessie
 • omgaan met succes en kritiek, conflicten
 • inzicht vergroten in uw kwaliteiten, timemanagement, prioriteiten stellen, opzoek naar uw missie
 • communicatie(problemen), sociale vaardigheden
 • aan de slag, stappen zetten, doelen stellen, toepassen in de praktijk

Werkgevers
Ook voor u als werkgever is aangetoond dat professionele begeleiding van uw werknemers m.b.t. arbeidsre-integratie van groot belang is! Met de juiste begeleiding kunnen uw werknemers op goede en verantwoorde manier, vaak eerder, terugkeren in het arbeidsproces. Hier geldt zeker dat deze investering ‘pure winst’ is in de breedste zin; voor uw werknemers, uw bedrijf, op korte, en niet minder belangrijk, op lange termijn. Coaching heeft een duurzaam effect!

Succes is niet de sleutel tot geluk.
Geluk is de sleutel tot succes. 
- Albert Schweizer, nobelprijs-winnaar

 

Coaching Wandelcoaching Rouwverwerking Stervensbegeleiding Traumaverwerking
 
Coaching
 
 
  8 is meer dan 1000
´s-Heerenhoeksedijk 27
4441 RE OVEZANDE
Tel. 0113 35 40 00 / 06 30 95 61 94
lea@8ismeerdan1000.nl
www.8ismeerdan1000.nl