8 is meer dan 1000
praktijk voor sociale en psychologische begeleiding   
 Welkom   Voorstellen   Consulten   Voor wie   Tarieven  Wandelcouaching  Contact 
professioneel & persoonlijk!   
VOORSTELLEN  


Lea Welleman


Mijn naam is Lea Welleman (1967), ik ben gediplomeerd coach/begeleider (Sonnevelt opleidingen). Ik ben lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, mede hierdoor word ik op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen. Ook volg ik met veel regelmaat bijscholingen. Voordat ik me gevestigd heb als coach, heb ik ervaring opgedaan in de wijkverpleging. Zowel als uitvoerende als leidinggevende en tevens als coördinator bij de terminale thuiszorg.
In alle bescheidenheid mag ik vermelden dat ik goed kan luisteren en zodoende als klankbord kan functioneren. Ook ben ik in staat om een veilige sfeer te creëren waarin volwassenen en jongeren zich op hun gemak voelen en van waaruit op een constructieve manier gewerkt wordt. Wanneer nodig zal ik confronterend zijn, ‘humor’ heb ik ook hoog in ’t vaandel, dit kan in bepaalde situaties zo relativerend en verlichtend werken! Dit alles natuurlijk vanuit een respectvolle en integere houding. 
Ik werk vanuit een holistische benadering, d.w.z. dat  wanneer een klacht of probleem zich voordoet, dit zijn uitwerking kan hebben op alle delen van een mens; op lichamelijk, psychisch, emotioneel, gedragsmatig en spiritueel vlak. Al deze onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om gezond, vitaal te kunnen functioneren is het dan ook belangrijk in de begeleiding alle onderdelen in ogenschouw te nemen. Tijdens de gesprekken en oefeningen maak ik gebruik van verschillende werkzame theorieën en methoden; cognitieve gedragstherapie, NLP, karakterstructuren(Reich), communicatiemodellen, familieopstellingen, EMDR, Acceptance and Commitment (gedragstherapie),etc.

Sinds een aantal jaren coach ik ook, uit volle overtuiging, al wandelend in de natuur.

Praktijk 8 is meer dan 1000


De praktijk is gevestigd in het wagenhuis van onze monumentale boerderij, gelegen in een landelijke, inspirerende omgeving. Mede hierdoor is uw privacy gewaarborgd. Professioneel en Persoonlijk! zijn in mijn werk van wezenlijk belang! Deze twee, gaan zoals u kunt ervaren in mijn manier van werken, perfect samen!

De naam '8 is meer dan 1000' hebben we ‘overgenomen’ van de boerderij zelf; het cijfer 8 moet u lezen als ‘achting’, en 1000 als ‘veel’: als je achting hebt voor wat je ‘bezit’, is dat vele malen meer waard dan dat je veel hebt en dit niet waardeert of beseft. Met andere woorden, minder is meer…

 

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorg verlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorg verlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken. De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.

Binnen deze wet is sprake van een aantal te onderscheiden stappen die in een stroomschema zijn weergegeven.

 

Het emailadres van mijn beroepsvereniging is: info@vivnederland.nl

Het telefoonnummer van mijn beroepsvereniging is: 035- 69 54 105

Via deze link vind je mijn registratie bij de geschillencommissie https://www.camcoop.nl/Leden

Procedure en verdere informatie geschillencommissie: www.camcoop.nl/geschillencommissie

 

Ik wens je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht je vragen over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben hoor ik dat graag.

 

 
Coaching Wandelcoaching Rouwverwerking Stervensbegeleiding Traumaverwerking
 

VIV registratienr. 1907303B


RBCZ licentie 200287T

 

 

 

 

 

 

 

 

Lea Welleman

 

 

 

 

 

Wees niet bang

wees niet bang

je mag opnieuw beginnen
vastberaden doelgericht

of aarzelend op de tast
houd je aan regels

volg je eigen zinnen
laat die hand maar los

of pak er juist een vast

wees niet bang

voor al te grote dromen
ga als je het zeker weet

en als je aarzelt wacht
hoe ijdel zijn de dingen die je je hebt voorgenomen
het mooiste overkomt je

het minste is bedacht

wees niet bang

voor wat ze van je vinden
wat weet je van een ander

als je jezelf niet kent
verlies je oorsprong niet

door je te snel te binden
het leven lijkt afwisselend

maar zelfs de liefde went

wees niet bang

je bent een van de velen
tegelijk is er maar een als jij
dat betekent dat je vaak

zult moeten delen
en soms zal moeten zeggen

laat me vrij.

 

Door Freek de Jonge uit

‘Kijk, Dat Is Freek’, 2011.

't Hof 8 is meer dan 1000
 't hof 'acht is meer dan duizend'

 

  8 is meer dan 1000
´s-Heerenhoeksedijk 27
4441 RE OVEZANDE
Tel. 0113 35 40 00 / 06 30 95 61 94
lea@8ismeerdan1000.nl
www.8ismeerdan1000.nl